[giaban]1.800.000[/giaban]
[tomtat]SSD 256GB Micron 6GB/s
- Tình trạng : 99% mới leng keng hàng bóc máy HP
- Bảo hành : 01 tháng[/tomtat]

[chitiet] Nhập nội dung bài viết - Xuất hiện trong tab Chi Tiết.
[/chitiet]
[kythuat] Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Bảng giá [/kythuat]
<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot][video]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Hình Ảnh[/video][danhgia]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Đánh Giá[/danhgia]

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ