[giaban]2.900.000[/giaban]
[tomtat]Apple Tivi 4K HDR 32GB - 64GB
- Tình trạng : 99% Full Box hàng nhập USA
- Giá: 32GB : 2.900.000 VNĐ - 64GB : 3.400.000 VNĐ[/tomtat]
[chitiet] Nhập nội dung bài viết - Xuất hiện trong tab Chi Tiết.

[/chitiet]
[kythuat] Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Bảng giá [/kythuat]
<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot][video]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Hình Ảnh[/video][danhgia]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Đánh Giá[/danhgia]

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ