[giaban]30.000[/giaban]

[tomtat] Dây USB nối dài 18cm
- Bọc chống nhiễu, có thể uốn cong theo hướng mình muốn.
- Giá 30.000 VNĐ

#camdosangpcnhatrang #camdonhatrang79 #applenhatrang[/tomtat]
[chitiet] Nhập nội dung bài viết - Xuất hiện trong tab Chi Tiết.
 [/chitiet]
[kythuat] Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Bảng giá [/kythuat]
<!-- Không dược xóa dòng dưới-->
[hot][/hot][video]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Hình Ảnh[/video][danhgia]Nhập nội dung - Xuất hiện trong tab Đánh Giá[/danhgia]

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ